İtalya’da yaşayan İtalya vatandaşı veya en az bir yıldan beri oturum izni bulunan bir yabancı tarafından davet edilenlerin, otel rezervasyonu yerine davet mektubu (lettera di invito) sunmaları gerekmektedir. Davet mektubunun haricinde İtalya davet eden şahsın, İtalya vatandaşı ise, ulusal kimlik fotokopisi, İtalya oturum izni sahibi ise, geçerli oturum izni fotokopisi, banka teminat mektubunu eklemesi başvuru sahibinin yararına olacaktır.  İtalya’da ikamet eden davet eden şahıs davet mektubunu kişiye ıslak imzalı olarak posta ile göndermelidir. Davet mektubu İtalya Belediyesi onaylı olmalıdır.  Ayrıca davet eden şahıs hem davet mektubunu hem de banka teminat mektubunu 00.90.212.252.58.79 sayılı faks numarasına göndermeleri gerekmektedir.

İtalya Aile Ziyareti Vizesi Başvuru İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Aşağıdaki evraklarda güncelleme olmuş olabilir, durumunuza uygun güncel evrak listesini lütfen yetkililerimizden bilgi e-maili olarak isteyiniz. Aşağıdaki evraklar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Talebiniz halinde uçak/otel rezervasyonunuz ve Schengen ülkeleri için zorunlu seyahat sağlık sigortanız firmamız tarafından adınıza düzenlenmiş ve seyahat tarihlerinizi kapsayacak şekilde temin edilmektedir.  

Çalışanlar İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip Formu
 • Orjinal Davetiye (Almanya Belediyesi onaylı, davet eden kişinin Almanya pasaport ve kimlik fotokopileri ile)
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Şirket yazısı (Şirket yetkilisi tarafından, şirketin antetli kağıdına Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe; başvuru sahibinin izinli olduğu tarihleri belirtmeli belge kaşe ve ıslak imzalı hazırlanmalıdır.)
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • 4 A DETAYLI hizmet dökümü (e devlet şifreniz ile temin edebilirsiniz)
 • Maaş bordroları (Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli)
 • Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 5.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak imza ve kaşeli olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerinizi içeren orijinal belge)
 • 30.000 € teminatlı Seyahat sağlık sigortası - Kurumumuzdan satın alabilirsiniz.

Şirket (İşletme) Sahipleri İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Orjinal davetiye (Almanya Belediyesi onaylı, davet eden kişinin Almanya pasaport ve kimlik fotokopileri ile)
 • Vize talep dilekçesi (Şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, kaşe ve ıslak imzalı hazırlanmış orijinal belge)
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (3,5x4,5 cm ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Güncel tarihli şirket evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • 4 B hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e-devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.)
 • Şirketin banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7.000 TL bakiyesi olan kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)

Emekliler İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Orjinal davetiye (Almanya Belediyesi tarafından onaylanmış)
 • Vize talep dilekçesi (Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçede seyahat tarihleriniz, seyahat amacınız ve sponsorunuz belirtilmeli belge ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir.)
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 mm ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (evli bayanlar kızlaık soyadlarını içeren belgeyi temin etmeyi unutmamalıdır).
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 5.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 • Maaş dökümü (son 3 aylık maaş ödemelerinin bulunduğu kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmiş)
 • Emekli kart fotokopisi veya E devletten alınmış Emekli olduğunuzu gösterir belge
 • 30.000 € teminatlı Uluslarası geçerli Seyahat sağlık sigortası - Kurumumuzdan satın alabilirsiniz.

Devlet Memurları İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip Formu
 • Orjinal davetiye (Almanya Belediyesi onaylı, davet eden kişinin Almanya pasaport ve kimlik fotokopileri ile)
 • Vize talep dilekçesi (Konsolosluğa hitaben, seyahat ayrıntıları hakkında bilgi veren dilekçe ıslak imzalı olacak şekilde hazırlanmalıdır.)
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Çalışma ve İzin yazısı (her iki belge bağlı bulunulan kurumdan onaylı ıslak imza ve mühürlü olarak temin edilmelidir.)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
 • Maaş bordroları (Son 3 aylık, ıslak imza ve mühürlü)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (evli bayanlar kızlık soyadlarını içeren belgelerini temin etmeyi unutmamalıdır.)
 • Banka hesap özeti (son 3 aylık döküm alınmalı, en az 5.000 TL bakiye bulunmalı belge kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.) 30.000 € teminatlı Seyahat sağlık sigortası - Kurumumuzdan satın alabilirsiniz.

Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Orjinal davetiye (Almanya Belediyesi onaylı, davet eden kişinin Almanya pasaport ve kimlik fotokopileri ile)
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)
 • Öğrenci belgesi (Güncel, imza ve kaşeli)
 • Muvafakatname (Kişi 18 yaşından küçük ise anne, baba tarafından imzalanmış, orjinal belge)
Öğrenciler için sponsor olacak velilerin hazırlaması gereken evraklar:
A - İşveren ise;
 • Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)
 • SGK hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.)
 • Güncel tarihli şirket evrakları (faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 7.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Güncel tarihli, orjinal belge)
B- Çalışan ise,
 • Şirket yazısı (İşveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirten kaşe ve imzalı)
 • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 • Güncel tarihli şirket evraklarınız (faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • 4A DETAYLI hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.)
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli)
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7.000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Güncel tarihli, orjinal belge)
C - Devlet Memuru ise
 • Çalışma ve resmi izin belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
 • Banka hesap özeti (En az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Güncel tarihli, orjinal belge)
D - Emekli ise
 • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 • Emekli kart fotokopisi veya E devletten alınmış Emekli olduğunuzu gösterir belge
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Güncel tarihli, orjinal belge)

Ev Hanımları İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Orjinal davetiye (Belediye onaylı belge kargo yoluyla temin edilmelidir.)
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi (önce arka yüz)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (evli bayanlar kızlık soyadlarını içeren belgeyi temin etmeyi unutmamalıdır.)
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4.000 TL bakiyeli belge, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleriyle birlikte temin edilmelidir.)
 • 30.000 € teminatlı Uluslarası geçerli seyahat sağlık sigortası - Kurumumuzdan satın alabilirsiniz.
Ev Hanımları için sponsor olacak 1. derece yakın akrabaların hazırlaması gereken ek evraklar;
A- İşveren ise,
 • Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve ıslak imzalı belge)
 • 4 B Hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.)
 • Güncel tarihli şirket evraklarınız (faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
 • Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmiş belge)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren belge orijinal olarak sunulmalıdır.)
 • Kimlik fotokopisi
B- Çalışan ise,
 • Çalışma belgesi (şirket yetkilisi tarafından hazırlanacak belge, sponsor kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirtmeli kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde temin edilmelidir.)
 • Sponsor yazısı (Sponsor kişi tarafından Konsolosluğa hitaben yazılacak belgede başvuru sahibi ile yakınlık derecesi ve sponsor olunacağı belirtilmeli belge ıslak imzalı olarak hazırlanmalıdır.)
 • Güncel tarihli şirket evrakları (faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi ve 4 A Detaylı hizmet dökümü (e devlet şifresi ile temin ediniz.)
 • Maaş bordroları (Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.)
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan belge; kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.)
 • Sponsor kişinin Ehliyet veye Pasaport fotokopisi (ehliyetin ön ve arka yüz, pasaportun ise fotoğraflı olan kısmının fotokopisi)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren belge orijinal olarak sunulmalıdır.)
 • Kimlik fotokopisi
C- Devlet Memuru ise,
 • Çalışma belgesi (bağlı bulunulan kurumdan temin edilmiş belge mühür ve ıslak imzalı olarak hazırlanmalıdır.)
 • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
 • Maaş bordroları (Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli)
 • Banka hesap özeti (En az 7000 TL bakiyesi olan son 3 aylık hesap bilgilerini içeren belge kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren belge orijinal olarak sunulmalıdır.)
 • Kimlik fotokopisi
D- Emekli ise,
 • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 • Emekli kart fotokopisi veya E devletten alınmış Emekli olduğunuzu gösterir belge
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Güncel tarihli, orjinal belge)

Vize Ücretleri

İtalya aile/arkadaş ziyareti için gereken ziyaret vizesi ücretlerini çağrı merkezimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz.