İtalya turistik vize başvurularında seyahat amacına ve mesleksel duruma göre başvuru evrakları hazırlanmalıdır. İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından her başvuru ayrı incelenmektedir. İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliği gerekli görmesi halinde şahsi bir görüşme ve/veya ek evrak talebine bulunabilir.  İtalya vize başvurularında ibraz edilecek evraklar Avrupa Birliği Konseyi’nin 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren geçerli 2004/17/CE sayılı kararı ile belirlenmiştir.   İtalya Schengen vize başvurularında, pasaport sahibinin sağlık sorunları, acil tıbbi müdahale ve/veya acil hastaneye kaldırılmasını gerektiren durumlarda masrafların karşılanması için, seyahat süresini kapsayan, uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası başvuru dosyasına eklenmelidir.  Zorunlu Schengen seyahat sağlık sigortasının asgari limiti 30.000 Euro olmalıdır.

İtalya Turistik Vize Başvuru İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Aşağıdaki evraklarda güncelleme olmuş olabilir, durumunuza uygun güncel evrak listesini lütfen yetkililerimizden bilgi e-maili olarak isteyiniz. Aşağıdaki evraklar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Talebiniz halinde uçak/otel rezervasyonunuz ve Schengen ülkeleri için zorunlu seyahat sağlık sigortanız firmamız tarafından adınıza düzenlenmiş ve seyahat tarihlerinizi kapsayacak şekilde temin edilmektedir.  

Çalışanlar İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip Formu
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • Hotel ve Uçak bileti rezervasyonları (lütfen vize başvuru işlemleriniz sonuçlanmadan satın alma yapmayınız !)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Şirket yazısı (Şirketin antetli kağıdına yazılmış belgede; şirkette izinli olunan tarihler belirtilmeli belge orjinal, kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde temin edilmelidir.)
 • SGK işe giriş bildirgesi (işyerinizden temin edilmelidir.)
 • 4A hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e devlet şifrenizle ilgili web sitesinden BARKODLU şekilde temin edebilirsiniz.)
 • Maaş bordrolarınız (Son 3 aya ait, ıslak imza ve kaşeli temin ediniz)
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 5.000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge ıslak kaşeli olmalıdır)

Şirket (İşletme) Sahipleri İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Pasaport - eski pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • Şirket yazısı (şirketinizin antetli kağıdına Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede seyahat tarihlerinizi ve amacınızı belirterek belgeyi kaşe ve ıslak imzalı olarak hazırlayınız.)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • 4 Adet güncel tarihli şirket evraklarının fotokopileri (faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri)
 • Şirketin banka hesap dökümü (Son 3 aylık bilgileri içeren belgede en az 5.000 TL bakiye olmalı, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.)
 • 4 B hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e devlet şifrenizle ilgili web sitesinden BARKODLU şekilde temin edebilirsiniz.

Emekliler İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • Vize talep dilekçesi (emekli kişi Konsolosluğa hitaben yazacağı dilekçede seyahatinin tarihlerini ve amacını belirtmeli belgeyi ıslak imzalı olarak hazırlamalıdır.)
 • 2 adet YENİ biometrik fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Banka hesap özeti (en az 5.000 TL bakiyesi olan hesap dökümü bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile birlikte orjinal belge olarak temin edilmelidir.)
 • Emekli maaş dökümü (emekli maaşını aldığınız kurumdan son 3 aylık belgeyi kaşeli, ıslak imzalı ve imza sirküleri ile birlikte olacak şekilde temin ediniz.)
 • Emeklilik belgesi (SGK kurumlarından veya e-devlet şifrenizle ilgili web site üzerinden temin edebilirsiniz.)
 • Kimlik fotokopisi

Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • Öğrenci belgesi (Güncel tarihli belge mühür ve ıslak imzalı olacak şekilde temin edilmelidir.)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)
 • Muvafakatname (Kişi 18 yaşından küçük olması halinde, anne ve baba tarafından imzalanmış noter onaylı orjinal belge)
 • Hotel ve Uçak bileti rezervasyonu (lütfen vize başvuru işlemleriniz sonuçlanmadan satın alma işlemi yapmayınız!)
Öğrenciler için sponsor olacak veliler aşağıda belirtilen evraklardan meslek grubuna uygun olanları hazırlamalıdır.
A- Şirket Sahibi ise;
 • Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmeli belge kaşe ve ıslak imzalı olarak temin edilmelidir.)
 • 4B hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e- devlet şifrenizle ilgili web sitesinden BARKODLU şekilde temin edebilirsiniz.)
 • Güncel tarihli şirket evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • Şirketin banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 8.000 TL bakiyesi olan belge kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte orjinal olarak temin edilmelidir.)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
B- Çalışan ise,
 • Çalışma belgesi (şirket yetkilisi tarafından, şirketin antetli kağıdına konsolosluğa hitaben yazılacak belgede kişinin bu işyerinde çalıştığı belirtilmeli belge kaşe ve ıslak imzalı temin edilmelidir.)
 • Sponsor yazısı (sponsor tarafından Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmeli belge ıslak imzalı hazırlanmalıdır.)
 • Güncel tarihli şirket evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi (iş yerinizden temin ediniz.
 • 4A hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e devlet şifrenizle ilgili web sitelerinden BARKODLU şekilde temin edebilirsiniz.)
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık ıslak imza ve kaşeli)
 • Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 7.000 TL bakiyesi olan belge kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
C- Devlet Memuru ise,
 • Çalışma belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
 • Maaş dökümü (Son 3 aylık döküm ıslak imza ve kaşeli olacak şekilde temin edilmelidir.)
 • Banka hesap özeti (en az 7.000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte orjinal olarak temin edilmelidir.)
 • Sponsor yazısı (sponsor kişi tarafından konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmelidir.
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
D- Emekli ise,
 • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
 • Emeklilik belgesi (SGK kurumlarından veya e-devlet şiresi ile ilgili web sitelerinden BARKODLU şekilde temin edilmelidir.)
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7.000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte orijinal olarak temin edilmelidir.
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
 • Emekli maaş dökümü (maaş alınan kurumdan son 3 aylık maaş ödemeleri kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.)

Devlet Memurları İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip Formu
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Çalışma belgesi (mühür ve ıslak imzalı belge)
 • Resmi izin belgesi (mühür ve ıslak imzalı belge)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi (ön ve arka yüz)
 • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli orijinal belge)
 • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 5.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte orjinal olarak temin edilmelidir.)

Avukatlar İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli, varsa eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (3,5X4,5 boyutlarında, arka fonu beyaz)
 • Şahsi vize talep dilekçesi (seyahat tarihleri ve seyahatin sponsoru belirtilmeli, geri dönüş taahütü verilmelidir.)
 • Çalışma ve İzin yazısı (Şirketin antetli kâğıdına Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede bu iş yerinde çalışıldığı ve izinli olduğu tarihler belirtilmeli belge kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde orijinal haliyle beyan edilmelidir.)
 • Güncel tarihli işyeri evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza beyannamesi fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi (işyerinizden temin edebilirsiniz.)
 • 4 A BARKODLU hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Banka hesap dökümü (En az 5.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalı)
 • Bağlı bulunulan meslek odasının üye sicil kaydı
 • Avukatlar için; Avukatlık kimlik kartı ve Baro' dan alınan alınan orijinal yazı

Doktorlar İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli, varsa eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (3,5X4,5 boyutlarında, arka fonu beyaz)
 • Şahsi vize talep dilekçesi (seyahat tarihleri ve seyahatin sponsoru belirtilmeli, geri dönüş taahütü verilmelidir.)
 • Çalışma ve İzin yazısı (Şirketin antetli kâğıdına Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede bu iş yerinde çalışıldığı ve izinli olduğu tarihler belirtilmeli belge kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde orijinal haliyle beyan edilmelidir.)
 • Güncel tarihli işyeri evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza beyannamesi fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi (işyerinizden temin edebilirsiniz.)
 • 4 A BARKODLU hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Banka hesap dökümü (En az 5.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalı)
 • Bağlı bulunulan meslek odasının üye sicil kaydı

Eczacılar İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli, varsa eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (3,5X4,5 boyutlarında, arka fonu beyaz)
 • Şahsi vize talep dilekçesi (seyahat tarihleri ve seyahatin sponsoru belirtilmeli, geri dönüş taahütü verilmelidir.)
 • Çalışma ve İzin yazısı (Şirketin antetli kâğıdına Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede bu iş yerinde çalışıldığı ve izinli olduğu tarihler belirtilmeli belge kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde orijinal haliyle beyan edilmelidir.)
 • Güncel tarihli işyeri evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza beyannamesi fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi (işyerinizden temin edebilirsiniz.)
 • 4 A BARKODLU hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Banka hesap dökümü (En az 5.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalı)
 • Bağlı bulunulan eczacılar odasının üye sicil kaydı

Mühendisler İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli, varsa eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (3,5X4,5 boyutlarında, arka fonu beyaz)
 • Şahsi vize talep dilekçesi (seyahat tarihleri ve seyahatin sponsoru belirtilmeli, geri dönüş taahütü verilmelidir.)
 • Çalışma ve İzin yazısı (Şirketin antetli kâğıdına Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede bu iş yerinde çalışıldığı ve izinli olduğu tarihler belirtilmeli belge kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde orijinal haliyle beyan edilmelidir.)
 • Güncel tarihli işyeri evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza beyannamesi fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi (işyerinizden temin edebilirsiniz.)
 • 4 A BARKODLU hizmet dökümü (SGK kurumlarından veya e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Banka hesap dökümü (En az 5.000 TL bakiyesi olan, son 3 aylık, kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalı)
 • Bağlı bulunulan mühendisler odasının üye sicil kaydı

Ev Hanımları İçin Gerekli Evraklar


 • Vize Takip Formu
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet biometrik YENİ fotoğraf (35x45 ölçülerinde, arka fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren, orijinal belge)
 • Şahsi banka hesap dökümü (Son 3 aylık en az 5.000 TL bakiyeli, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleriyle) Ev Hanımları için sponsor olacak 1. derece yakın akrabaların hazırlaması gereken evraklar
 • A - İşveren ise,
  • Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)
  • 4B Hizmet Dökümü (SGK kurumlarından veya e devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.)
  • Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
  • Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orijinal ıslak kaşeli olmalı)
  • Kimlik fotokopisi
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren, orijinal belge)
 • B- Çalışan ise
  • Şirket yazısı (İşveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirten kaşe ve imzalı)
  • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
  • Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
  • SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (kaşeli ve ıslak imzalı)
  • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli)
  • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren, orijinal belge)
  • Kimlik fotokopisi
 • C - Devlet Memuru ise
  • Çalışma belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış, mühür ve ıslak imzalı orijinal belge)
  • Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
  • Maaş bordrosu (Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli)
  • Banka hesap özeti (En az 7.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak imzalı ve kaşeli olmalı)
  • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren, orijinal belge)
  • Kimlik fotokopisi
 • D- Emekli ise
  • Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
  • Emekli kart fotokopisi veya E devletten alınmış Emekli olduğunuzu gösterir belge
  • Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 7.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
  • Kimlik fotokopisi
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren, orijinal belge)

Vize Ücretleri

İtalya için turistik vize ücretleri birkaç kategoride belirlenmektedir. Turistik vize için ödemeniz gereken tutarı çağrı merkezimizi arayıp öğrenebilirsiniz.