İtalya uzun süreli vizesiyle ülkeye giren kişi İtalya oturma izni (permesso di soggiorno) alınması için ön başvurusunu İtalya’da ikamet ettiği bölgeye bağlı postaneye yapmalıdır. Postaneye başvuru ücreti ödendikten ve gerekli formlar doldurma işlemi tamamlandıktan sonra postanedeki oturma izni talebiyle ilgili birim İtalya oturum izni talep eden kişiye bir randevu belgesi (ricevuta) verilmektedir. Randevu dokümanın üzerinde, kişinin bağlı bulunulan Emniyet Müdürlüğü’ne (Questura) gitmesi gereken gün ve saat yer almaktadır. Başvuru sahibi ilgili gün ve saatte ikamet ettiği bölgenin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek başvurusunu tamamlayabilir. İtalya ile organik bağı devam eden kişi her yılın sonunda oturma iznini aynı prosedürleri yerine getirerek yenilemelidir.

İtalya D vizesiyle ülkeye giriş yapan kişi en geç 8 gün içinde Permesso di Soggiorno başvurusunda bulunmalı, Sportello Amico’dan içinde doldurulmalısı gereken başvuru formu temin edilmelidir. Başvuru formu eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra sportello Amico’dan “ricevuta”isimli oturma izni talep belgesi alınmalıdır. İtalya oturum izni başvuru sahibi “ricevuta” isimli belgeyi İtalya oturma izni çıkana kadar resmi prosedürlerde ihtiyaç duyabileceği için bu muhafaza etmeli ve yanında taşımalıdır. “Ricevuta” isimli belge oturum izni çıkana kadar geçici “oturum kartı” yerine geçmektedir.