Almanya Schengen Vize Başvurumu Nasıl Yaparım?

Almanya’ya seyahat etmek isteyen tüm Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport sahibi vatandaşlar Almanya vizesine tabidir. Almanya Konsolosluğu Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaport sahiplerinden 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için vize istememektedir. Türkiye Almanya Schengen vize müracaatları Almanya Konsolosluğuna yapılmaktadır.Almanya için vize başvurusunda bulunan kişiler, Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler. Almanya Schengen vize türleri aşağıdaki gibidir;

Almanya’ya seyahat etmek isteyen tüm Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport sahibi vatandaşlar Almanya vizesine tabidir. Almanya Konsolosluğu Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaport sahiplerinden 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için vize istememektedir.

Almanya için vize başvurusunda bulunan kişiler, Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş başvuru evraklarını toplama birimi veya Almanya vize başvurularını kabul eden vize hizmet merkezleri aracılığıyla vize başvurularını tamamlayabilirler. 25 Eylül 2014 tarihinden sonra pasaportunda VIS ibareli Schengen vizesi bulunanların parmak izi vermeleri zorunlu değildir (istisnai durumlar olabilir). Bu tarihten sonra almış olduğunuz VIS ibareli Schengen vizeniz olsa bile Almanya Konsolosluğu tekrar parmak izi beyanı isteyebilir. Parmak izi muafiyet durumunuzu sorgulamak için lütfen Schengen yetkililerimizle daha önce aldığınız vize bilgilerinizi paylaşın. 

Almanya Vize Başvuru Formu

Almanya Schengen vize türleri Almanya turist vize, Almanya ticari vize, Almanya Aile Ziyaret vizesi olarak ayrılırken; uzun süreli vizeler Almanya Oturum İzni, Almanya Çalışma İzni, Almanya Aile Birleşimi gibi kategorilere ayrılmaktadır. Almanya kısa süreli, Schengen vizeleriyle uzun süreli (D) vize kategorileri birbirlerinden ayrılmaktadır.

Almanya vize başvuru formu Türkçe ve Almanca olarak iki dilde eksiksiz ve gerçeği birebir yansıtan beyanlarla doldurulmaktadır. Almanya Schengen vize başvuru formu

Almanya Konsolosluğu, Almanya’ya gerçekleşecek seyahatin amacına göre farklı vize uygulamaları öngörmektedir. Almanya vize başvuru formunda seyahatin amacı beyan edilmelidir. Almanya temsilciliği verilen vizeleri seyahatin amacına göre sınıflandırmaktadır.

Almanya Schengen Vize Biyometri Prosedürü

Alınan parmak izi verileri beş yıl süreyle Avrupa Birliği Vize Bilgi (VIS)’ne aktarılmaktadır. Daha önce parmak izi vermiş kişinin bu süre zarfında diğer yapacağı vize başvurularına şahsen gelmesine gerek yoktur.

Almanya Schengen VIS ağına dahildir. 12 yaşının altındaki çocuklarda Schengen VIS prosedüründen muaftırlar.

Almanya Schengen vize başvuru formunda belirtilen bilgiler diplomatik temsilciliğin yetkili makamlarına bildirilmektedir. Konsolosluk görevlileri tarafından işleme konulmaktadır. Almanya vize başvuru formunda beyan edilen bilgiler referansında başvuru karara bağlanmaktadır.

Almanya biyometrik prosedüründe veriler VIS veri tabanına kayıt edilir ve 5 yıl süre ile tutulur. Biyometrik veriler dış sınırlarda ve Schengen üyesi devletlerde vize kontrolü yapan yetkili makamlar, Schengen üyesi devletlerin topraklarında yasal giriş, gezi, ikamet şartlarına uyup uyulmadığını denetlemek amacıyla Schengen üyesi devletlerin göç ve irticadan sorumlu makamları; bu şartları yerine getirmeyen veya yerine getirmeyi bırakmış kişileri belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Almanya için biyometrik verilerini beyan etmiş kişi Schengen üyesi olan her devletin VIS’de kayıtlı bilgileri alma hakkının olduğunu ve başvuru sahibinin beyan ettiği bilgilerin hatalı olması durumunda düzeltilmesini, usulsüz şekilde işlenmiş olmaları halinde silinmelerini talep etmektedir.

Başvuru işlemlerini yürüten konsolosluk yetkili mercii, söz konusu ülkenin ulusal mevzuatı uyarınca, yanlış olan şahsi bilgileri tespit ettiğinde vize başvurusunu ret etme hakkına sahiptir.

Almanya Schengen biyometrik işlemi kişi ve kurumların haklarını korumak amacıyla gizli yapılmaktadır. Biyometri işlemleri ile ilgili herhangi bir hata yaşanmaması için parmak izi beyan sürecinde kişilerin parmaklarında parmak izi tespitinin yapılmasına engel olacak kesik, kına gibi geçici fiziksel etmenler bulunmamalıdır. Fiziksel olarak parmak izi taramasına giremeyecek kişiler, bu durumu destekleyen tıbbi rapor olarak Almanya Konsolosluğuna beyan etmelidir.

Son beş yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almış ve bu işlem sırasında parmak izi beyanında bulunmuş kişiler de parmak izi uygulamasının 5 yıl geçerli olmasından kaynaklı işlemden muaf tutulmuştur.

Seyahatin amacına göre resmi, turistik, ticari, gelir getiren faaliyet, öğrenim, tıbbi tedavi, aile ziyareti, gönüllü faaliyet, araştırma, konferans, seminer, spor ve kültürel etkinliğe katılmak amacıyla başvurulan vize tipleri “C vize” olarak tanınmaktadır.

Almanya Konsolosluğu Almanya’da kesintisiz 90 günden fazla konaklamak isteyen başvuru sahipleri “D vize” olarak adlandırılan Ulusal Vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Aile Birleşimi, Öğrenci ve çalışma amaçlı uzun süreli vize başvuruları için Eagvs D vize  departmanımıza bağlanabilir, oturum izni için gerekli evraklar ve başvurunuzun ne kadar sürede sonuçlanacağına dair bilgi edinebilirsiniz.

 

Almanya D Vize

Almanya’da çeşitli amaçlar çerçevesinde doksan günden fazla kalma planı olanlar için gerekli direktifleri içerir bilgi notu hazırlanmıştır. Almanya D vize bilgi notu için Almanya D vize

Almanya aile birleşimi nedeniyle ulusal vize başvurusunda bulunan kişiler yeterli Almanca dil yeterliliğine sahip olduklarını gösterir dil belgelerini Almanya Konsolosluğuna sunmalıdırlar.